Tutustu Eldaryan taianomaiseen maailmaan!

Tutustu Eldaryan asukkaisiin ja kumppanieläimiin. Seikkailu ja rakkaus ovat pääosassa tässä fantasiapelissä, jossa pelaajan tekemät valinnat vaikuttavat tarinaan ja suhteisiin.

Yleiset käyttöehdot

YLEISTÄ

Eldarya on virtuaalinen seikkailu- ja romanssipeli. Pelissä opintonsa pian päättävä tyttö löytää taian vuoksi itsensä maailmasta nimeltä Eldarya, joka on täynnä faerie-olentoja. Pelin tavoitteena on edetä jaksoissa, joissa on suoritettava erilaisia hahmolle annettuja tehtäviä. Pelaaja auttaa häntä tekemään uusia tuttavuuksia, joista osa voi olla romanttisia.

JÄSENEN suorittamat tehtävät mahdollistavat jaksoissa edistymisen. Pelaajan on parannettava suhdettaan suosimaansa poikaan voidakseen elää kaunista rakkaus- ja seikkailutarinaa.

Nämä YLEISET KÄYTTÖEHDOT kattavat kaikki ne alustat, jotka on saatavilla osoitteessa http://www.eldarya.fi. Käyttöehdot on solmittu seuraavien osapuolten välille:

 • BEEMOOV-yhtiö (SAS, osakeyhtiön kaltainen yritysmuoto Ranskassa), 200 000 euron sosiaalinen pääoma, rekisteröitynyt Nantesin kaupparekisteriin (RCS) numerolla B 492 377 908, pääkonttori sijaitsee osoitteessa 57 boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes Ranska.

JA

 • KÄYTTÄJÄ

Jälkeenpäin kollektiivisesti "OSAPUOLET"

Tärkeää: Kaikenlainen http://www.eldarya.fi -sivuston käyttö tarkoittaa KÄYTTÄJÄLTÄ varauksetonta YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN hyväksymistä.

KAPPALE 1 MÄÄRITELMÄT

 • TILI: tarkoittaa ALUSTAN järjestelmää, jossa JÄSENEN tuottamat tiedot on kerättynä yhteen.
 • KIRJOITTAJA: tai postaaja tarkoittaa JÄSENTÄ, joka kirjoittaa viestejä foorumille.
 • JÄSEN: tarkoittaa kaikkia KÄYTTÄJIÄ, jotka rekisteröityvät ALUSTALLE hyödyntääkseen Beemoovin tarjoamia palveluja.
 • KREDIITTI: tarkoittaa maksullisia välineitä tai laajemmin lisäominaisuuksia, joita voi hankkia edistääkseen peliä.
 • ALUSTA: tarkoittaa internetsivua, jonka löytää osoitteella http://www.eldarya.fi. ALUSTAAN kuuluu kaikki JÄSENILLE tarjotut isännöidyt sivut ja web-palvelut.
 • KÄYTTÄJÄ: tarkoittaa sekä JÄSENIÄ että VIERAILIJOITA.
 • VIERAILIJA: tarkoittaa kaikkia niitä henkilöitä, jotka vierailevat ja navigoivat ALUSTALLA.

KAPPALE 2 REKISTERÖITYMISEHDOT

Rekisteröityminen ALUSTALLE on pääosin avoinna kaikille yksilöille näiden käyttöehtojen KAPPALEEN 11 ehtojen mukaisesti.

KÄYTTÄJÄN on varmistettava, että hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa pysyvät salassa. Kaikki JÄSENEN kirjautumiset TILIIN tehdään valitun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla, joten kaikkien kirjautumisten oletetaan olevan JÄSENEN itsensä suorittamia.

BEEMOOV pidättää oikeuden estää harkinnanvaraisesti ja ilman minkäänlaista vastuuta sellaisen henkilön kirjautumisen, joka ei toimi ALUSTAN hengen mukaisesti tai vahingoittaa BEEMOOV-yhtiön imagoa.


KAPPALE 3 TOIMINTAMENETELMÄT

Rekisteröityminen ALUSTALLE on ilmaista. Yksilö voi avata vain yhden TILIN.

ALUSTA mahdollistaa « FREEMIUM » -pelin pelaamisen. Se tarkoittaa, että peliä voi pelata täysin ilmaiseksi ilman minkäänlaista ostopakkoa lukuun ottamatta internetyhteydestä koituvia kustannuksia.

JÄSENILLÄ on kuitenkin mahdollisuus hankkia KREDIITTEJÄ erityyppisiä maksutapoja käyttäen, mutta myös kutsumalla uusia pelaajia peliin tai saamalla krediittejä lahjaksi.

Hankitut KREDIITIT ovat voimassa ALUSTALLA ilman aikarajoituksia

Jos JÄSENEN TILI suljetaan, nämä KREDIITIT menetetään eikä niitä hyvitetä tilin sulkemisen syystä tai tarkoituksesta riippumatta.

TILIN tietoja ei voi siirtää.


KAPPALE 4 FOORUMI

4.1 Lukijan oikeudet ja velvollisuudet

Kaikkien ALUSTAN foorumin lukijoiden on kunnioitettava julkaisijoiden intellektuaalisia oikeuksia.

Tällä foorumilla julkaistuja tuotoksia ei tule kopioida ja/tai jakaa muilla foorumeilla tai muussa mediassa ilman julkaisijan lupaa.

Kaikki lukijat voivat kuitenkin kopioida tämän foorumin sisältöä yksityisiä konsultaatioita varten ja tuottaa tai julkaista siteerattuja viestien osia tiedonantoa tai tutkimusta varten viitaten foorumin ja viestin julkaisijan nimeen (oikea nimi tai käyttäjänimi).


4.2 KIRJOITTAJAN oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki KIRJOITTAJAT pysyvät viestiensä ja niihiin liittyvän illektuaalisen oikeuden omistajana.

KIRJOITTAJAN foorumilla julkaisemat tekstit ovat täysin KIRJOITTAJAN vastuulla. Tämän mukaisesti KIRJOITTAJA sitoutuu:

 • Olemaan reilu ja ottamaan kolmannet osapuolet huomioon
 • Kunnioittamaan kolmansien osapuolten oikeuksia,
 • Kunnioittamaan muiden KIRJOITTAJIEN yksityiselämää sekä KÄYTTÄJIEN välisen vuorovaikutuksen yksityisyyttä.
 • Olemaan julkaisematta tekstejä, jotka ovat vastoin lakia, sääntöjä tai moraalia.

4.3 Moderointi

Kaikki julkaisut moderoidaan takautuvasti.

Julkaistua sisältöä valvoo kaksi moderointijärjestelmää:

 • Vapaaehtoisten muodostama moderointitiimi varmistaa, että foorumilla julkaistut viestit ovat nykyisten käyttöehtojen mukaiset.

  Moderaattori on oikeutettu poistamaan kaikki ne julkaisut, jotka ovat lainvastaisia.


 • Ilmiantojärjestelmä mahdollistaa vastoin lakia tai moraalia olevan sisällön ilmiantamisen BEEMOOV-yhtiölle.

Väkivaltaiset, loukkaavat, herjaavat, rasistiset, revisionistiset tai sotarikoksen, pedofilian ja kuoleman puolesta puhuvat sekä itsemurhaan, syrjintään tai vihaan kannustavat ja ilman valtuuksia kopioitua intellektuaalista omaisuutta sisältävien tai lakia rikkovien eli tällöin myös rangaistavien viestien kirjoittaminen on täysin kielletty. Jos tällaisia viestejä kuitenkin kirjoitetaan, ne poistetaan nopeasti ja niiden kirjoittajia voidaan aikanaan asettaa syytteeseen.

Kaikki julkaistut viestit pysyvät siitä huolimatta julkaisijan vastuulla.

Lukijat voivat pyytää kaikkien tälle foorumille kirjoitettujen viestien tarkistusta ottamalla yhteyttä moderaattoriin seuraavalla sähköpostisoitteella:


KAPPALE 5 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

5.1 KÄYTTÄJIEN velvollisuudet

Käyttäessään ALUSTAA jokainen KÄYTTÄJÄ sitoutuu olemaan häiritsemättä yleistä järjestystä ja noudattamaan lakeja ja säädöksiä, kunnioittaa kolmansien osapuolten oikeuksia ja näiden EHTOJEN kohtia.

KÄYTTÄJÄ on itse vastuussa julkaisemastaan kirjallisesta tai graafisesta sisällöstä.

Jokainen KÄYTTÄJÄ on velvollinen:

 • Käyttäytymään reilusti ja hyvässä hengessä BEEMOOV-yhtiötä ja kolmansia osapuolia kohtaan.
 • Olemaan rehellinen ja vilpitön antaessaan tietoja BEEMOOV-yhtiölle ja joissain tapauksissa myös vierailijoille ja muille KÄYTTÄJILLE.
 • Kunnioittamaan kolmansien osapuolten ja erityisesti BEEMOOV-yhtiön oikeuksia.
 • Käyttämään ALUSTAA ja OMAA TILIÄ vain näissä YLEISISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA kuvailtuun käyttötarkoitukseen .
 • Olemaan muuttamatta ALUSTAN tai TILIN käyttötarkoitusta rikoslaissa tai muissa laissa mainittujen rikosten tai rangaistavien tekojen tekemiseen.
 • Kunnioittamaan kolmansien osapuolten yksityiselämää sekä KÄYTTÄJIEN välisen vuorovaikutuksen yksityisyyttä.
 • Olemaan houkuttelematta Internetin käyttäjiä muille sivustoille tai kilpaileviin palveluihin.
 • Olemaan yrittämättä hakkeroida ALUSTAN käyttämään automaattiseen tiedonkeruujärjestelmään kuten mainittu Ranskan rikoslain artiklassa 323-1.
 • Olemaan julkaisematta lain, sääntöjen tai hyvän tavan vastaista sisältöä.

5.2 BEEMOOV-yhtiön velvollisuudet

BEEMOOV-yhtiön velvollisuutena on pyrkiä tarjoamaan palvelua. BEEMOOV-yhtiö ei kuitenkaan ota vastuuta lopputuloksesta tai sitoudu käyttämään tehostettuja keinoja.

BEEMOOV on sitoutunut parhaansa mukaan tarjoamaan ALUSTAN jatkuvan käyttömahdollisuuden, 7 päivää viikossa ja 24 tuntia päivässä.

BEEMOOV on tarjoaja 21. kesäkuuta 2004 voimaan tulleen Ranskan lain artiklan numero 6 I 2 mukaan. Tarjoajana BEEMOOV sitoutuu poistamaan nopeasti kaiken selkeästi laittoman sisällön (kuvan tai kommentin) saatuaan siitä tiedon.

Ilmoitukset selkeästi laittomasta sisällöstä on ilmoitettava sähköpostitse BEEMOOV-tuen osoitteeseen tai saantitodistuskirjeellä.

Molemmissa tapauksissa, jotta huomautus olisi pätevä, sen on sisällyttävä 21. kesäkuuta 2004 voimaan tulleen Ranskan lain numero 6 I 5 mainitsemat elementit:

 • huomautuksen päivämäärä;
 • jos huomauttaja on yksilö: sukunimi, etunimet, ammatti, osoite, kansallisuus, syntymäaika ja –paikka; jos huomauttaja on laillinen kokonaisuus: yhtiömuoto, nimi, rekisteröity pääkonttori sekä sitä laillisesti edustava henkilö;
 • vastaanottajan nimi ja osoite tai jos kyseessä on laillinen kokonaisuus, sen nimi ja rekisteröity pääkonttori;
 • huomautuksen kohteen kuvailu ja sen tarkka sijainti;
 • syyt sisällön poistamiseen sekä maininnat lain kohdasta ja todisteista;
 • kopio yhteydenotosta tiedon kirjoittajaan/julkaisijaan tai epäilyttäviä toimintoja tekevään yksilöön, jossa pyydetään niiden lopettamista, poistamista ja/tai muokkaamista tai vaihtoehtoisesti syy siihen, miksei kirjoittajaan tai julkaisijaan ole voitu ottaa yhteyttä.

KAPPALE 6 VASTUUNALAISUUS

BEEMOOV ei ota vastuuta:

 • väliaikaisista katkoista ALUSTALLE pääsyyn kunnossapidon tai julkaistujen tietojen päivitysten vuoksi;
 • virushyökkäyksistä;
 • ALUSTAN epätavallisesta tai luvattomasta hyväksikäytöstä. KÄYTTÄJÄ on tällöin siis täysin vastuussa kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta, valituksista sekä niistä mahdollisesti seuraavista seurauksista.

Kaikissa tapauksissa KÄYTTÄJÄN on todistettava BEEMOOV-yhtiön syyllisyys, joka on suoraan rajoitettu välittömään vahinkoon.


KAPPALE 7 INTELLEKTUAALINEN OMAISUUS

7.1 BEEMOOV-yhtiön omaisuutta

Tavaramerkit, logot, iskulauseet, grafiikka, kuvat, animaatiot, videot, ohjelmisto ja ALUSTALLA olevat tekstit ovat BEEMOOV-yhtiön eksklusiivista intellektuaalista omaisuutta, jota ei saa kopioida, käyttää tai esittää ilman BEEMOOV –yhtiön tai sen partnereiden antamaa selkeää valtuutusta rangaistuksen uhalla.

Kaikki mahdollinen kokonainen tai osittainen ALUSTAN jäljentäminen ilman BEEMOOV-yhtiön antamaa selkeää valtuutusta on kielletty ja sitä pidetään luvattomana kopiona Ranskan tekijänoikeuslain artiklojen L.335-2 sekä L.713-1 mukaan.

Linkkien tekeminen http://www.eldarya.fi -internetsivuston alasivuille on kielletty ilman BEEMOOV-yhtiön selkeää ja kirjallista valtuutusta.

BEEMOOV kieltää:

1° Täyden tai osittaisen kvalitatiivisen tai kvantitatiivisen tiedon siirtämisen pysyvästi tai tilapäisesti tietokannasta toiseen järjestelmään kaikissa tapauksissa ja kaikissa mahdollisissa muodoissa;

2° Kvalitatiivisen tai kvantitatiivisen sisällön kaikenlaisen uudelleenkäytön tai kopioinnin sekä julkaisun.


7.2 JÄSENEN valtuuttama lisenssi

Tilanteissa, joissa JÄSENEN lähettämää elementtiä voidaan immateriaalioikeus lain L 112-2 mukaan pitää teoksena, JÄSEN antaa tämän teoksen käyttöoikeudet ALUSTALLE, JÄSEN välittää BEEMOOV-yhtiölle siis kaikki tarpeelliset käyttöoikeudet tämän elementin julkaisemiseksi internetissä, näitä oikeuksia ovat erityisesti tekijänoikeudet sekä julkaisuoikeudet. Tämä lisenssi myönnetään BEEMOOV-yhtiölle ilmaiseksi vastineena palveluista, joita yhtiö tarjoaa JÄSENELLE.

Tämän seurauksena BEEMOOV voi kopioida ja uudelleenjulkaista JÄSENEN teosta kaikissa eri muodoissa ja kaikilla alustan sivustoilla.

Tätä lisenssiä ei anneta eksklusiivisesti BEEMOOV-yhtiölle vaan se voidaan antaa pois immateriaalioikeuksien omistajuuden ajaksi maailmanlaajuisesti.

JÄSEN takaa, etteivät teokset riko immateriaalioikeuksia eivätkä luo epäreilua kilpailua.

Tämän seurauksena JÄSEN sitoutuu puolustamaan BEEMOOV-yhtiötä ja kattamaan kaikki valituksista tai haasteista koituvat kulut koskien teoksia ja niiden normaalia käyttöä.


KAPPALE 8 MITÄTÖINTI

Jokainen KÄYTTÄJÄ voi lopettaa rekisteröitymisensä ALUSTALLA pyytäen henkilökohtaisen tilinsä sulkemista BEEMOOV-yhtiöltä. Tämä pyyntö toteutetaan seuraavana arkipäivänä pyynnön vastaanottamisesta BEEMOOV-yhtiön toimesta.

Tilin poistamisen toimesta kaikki annetut JÄSENTÄ koskevat henkilötiedot poistetaan välittömästi lukuun ottamatta 21. kesäkuuta 2004 voimaan tulleen lain velvoittamaa tietoa sisällön kirjoittajasta, jota säilytetään yhden vuoden ajan ennen kuin ne tuhotaan.

Rikkomatta KÄYTTÖEHDOISSA mainittuja ehtoja, BEEMOOV pidättää oikeuden KÄYTTÄJÄN tilin mitätöintiin ilman ennakkovaroitusta tapauksissa, joissa KÄYTTÄJÄ suorittaa vakavan velvollisuuksien rikkeen.

Rikkomatta KÄYTTÖEHDOISSA mainittuja ehtoja, tapauksessa, jossa KÄYTTÄJÄ laiminlyö mitä tahansa velvollisuuksistaan, BEEMOOV voi mitätöidä KÄYTTÄJÄN tilin viidentoista (15) päivän jälkeen lähetettyään KÄYTTÄJÄLLE sähköpostin laiminlyönnistä ja pyydettyään häntä noudattamaan YLEISIÄ KÄYTTÖEHTOJA, jota ei kuitenkaan huomioitu.

Tilin sulkeminen ei tarkoita, etteikö BEEMOOV voisi pyytää KÄYTTÄJÄÄ tai laillisia edustajia maksamaan vahingonkorvausta laiminlyönneistä aiheutuneista vahingoista sekä niistä aiheutuvia korkoja.

KÄYTTÄJÄLLE tullaan ilmoittamaan sähköpostitse henkilökohtaisen tilin mitätöinnistä tai sulkemisen vahvistuksesta. KÄYTTÄJÄN tiedot tullaan tuhoamaan KÄYTTÄJÄN pyynnöstä tai kun lain mukainen aika on kulunut tilin sulkemisesta.


KAPPALE 9 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Osana ALUSTAN toimintaa, BEEMOOV saattaa kerätä henkilötietoja. Näitä tietoja tullaan käyttämään niiden keräämiseen tarkoitettuun tarkoitukseen.

Tämä sivusto ja sen keräämät henkilötiedot on ilmoitettu Ranskan CNIL:ssä (Commission nationale de l'informatique et des libertés) numerolla 1243525.

Ranskan 6 tammikuuta 1978 voimaan tulleen lain artiklan 38 ja eteenpäin mukaan henkilöllä, jonka tietoja on kerätty, on oikeus päästä tietoihin käsiksi, muokata ja poistaa niitä sekä kieltää tietojen keräys.

Ranskan 6 tammikuuta 1978 voimaan tulleen ja 6. elokuuta 2004 päivitetyn lain mukaan, näitä oikeuksia voidaan toteuttaa yksinkertaisesti anomalla sähköpostitse osoitteella support@beemoov.com tai postitse osoitteella BEEMOOV SAS, 57 Bd Gaston Serpette, 44400 Nantes Ranska todistamalla henkilöllisyytensä sekä ilmoittamalla mahdollisen lain vaatiman syyn.


KAPPALE 10 MUUTOKSET

BEEMOOV pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa KÄYTTÖEHTOJA milloin tahansa. Muokkaukset tulevat voimaan julkaisua seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Kaikki muokattujen YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN julkaisun jälkeiset rekisteröitymiset tarkoittavat uuden KÄYTTÖEHTOVERSION noudattamiseen sitoutumista.

KAIKKI ennen YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN päivittämistä ja uuden version voimaan astumista rekisteröityneet KÄYTTÄJÄT voivat peruuttaa TILINSÄ milloin tahansa kuten kappale 8 MITÄTÖINTI esittelee.


KAPPALE 11 ALAIKÄISTEN SUOJELU

Alaikäisten on pyydettävä lupa ALUSTAN käyttämiseen lailliselta huoltajaltaan.

Krediittien hankkiminen on rajoitettu täysi-ikäisille sekä alaikäisille huoltajien valvonnan alaisena.

BEEMOOV pidättää oikeuden varmistaa KÄYTTÄJÄN täysi-ikäisyyden tai KÄYTTÄJÄN saaman luvan lailliselta huoltajaltaan, jos ostokset ylittävät tietyn rajan.

Ilman täysi-ikäisyyden tai luvan varmistusta, tulevia hankintoja ei hyvitetä kyseiselle TILILLE.

KAPPALE 12 EPILEPTISTEN HENKILÖIDEN SUOJELU

Tietyt KÄYTTÄJÄT ovat alttiita mahdollisille epileptisille oireille, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi:

 • nopeasti välkkyvät kuvat tai toistuvien geometristen kuvioiden ilmestyminen,
 • salamat, kirkkaat valot tai räjähdykset.

Nämä KÄYTTÄJÄT ovat alttiita kohtauksille käyttäessään ALUSTAA, vaikka heillä ei olisi sairaushistoriaa tai he eivät ole koskaan kärsineet epileptisestä kohtauksesta.

BEEMOOV kehottaa vanhempia pitämään lastaan silmällä, hänen käyttäessään ALUSTAA.

BEEMOOV suosittelee keskeyttämään pelaamisen välittömästi ja ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos KÄYTTÄJÄLLÄ ilmenee alla mainittuja oireita.

 • Huimaus,
 • Näköhäiriöt,
 • Silmän seudun elohiiri, lihaskrampit tai tasapainohäiriöitä
 • Tahattomat liikkeet tai nytkähdykset,
 • Tajunnan tilapäinen menettäminen.

BEEMOOV suosittelee KÄYTTÄJÄÄ ottamaan yhteyttä lääkärin ennen ALUSTAN käyttämistä, jotta voidaan tarkistaa, ettei KÄYTTÄJÄLLÄ tai perheen jäsenellä ole ilmennyt yllä mainittuja oireita.

KAPPALE 13 VIDEOPELIN PELAAMISEEN LIITTYVIÄ VAROTOIMENPITEITÄ

BEEMOOV suosittelee :

 • KÄYTTÄJÄÄ olemaan jatkamatta pelaamista, jos hänellä ilmenee väsymystä tai unenpuutetta.
 • käyttämään ALUSTAA hyvin valaistussa huoneessa ja näytön kirkkautta säätäen.
 • käyttämään ALUSTAA pitäen hyvän etäisyyden näyttöön ja säännöllisiä taukoja pitäen.

KAPPALE 14 VASTUUN VAPAUTUS "FORCE MAJEURE" -TILANTEESSA

OSAPUOLTEN ei pidetä laiminlyöneen velvollisuuksiaan, jos he eivät pystyneet suorittamaan niitä ylivoimaisen esteen takia, jos OSAPUOLI on ilmoittanut asiasta toiselle OSAPUOLELLE rekisteröidyllä kirjeellä viiden (5) arkipäivän kuluessa tapahtuneesta ja syynä on Ranskan lakien määritelmien mukainen force majeure -tilanne. Tällaisia tilanteita ovat mukaan lukien, muttei rajoittuen tilanteet kuten hakkerointi, materiaalien/varusteiden/varaosien/henkilökunnan tai muun välineistön saatamattomuus sekä sähkön/kaiken elektronisen kommunikointiverkostojen katkeaminen tai häiriöt.

Vastuussa olevan OSAPUOLEN tulee parhaimpansa mukaan hallita force majeure –tilanteen vaikutuksia ja yrittää löytää sopiva ratkaisu velvollisuuksiensa täyttämiseen niin nopeasti kuin mahdollista.

Jos yksi tai useampi velvollisuus jää täyttämättä kummalta tahansa OSAPUOLELTA force majeure –tilanteen vuoksi, keskeytetään nämä velvollisuudet tilanteen ratkaisemisen ajaksi.

KAPPALE 15 YLEISET SÄÄNNÖT

Mitkään viittaukset tai dokumentit eivät voi luoda velvollisuuksia, joita ei ole mainittu YLEISISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA, jos ne eivät liity osapuolten väliseen sopimukseen.

Jos ketään osapuolista ei vaadi väliaikaista tai pysyvää KÄYTTÖEHTOJEN osien muuttamista tai vahvistamista, tarkoittaa se, että kaikki osat hyväksytään sellaisenaan eikä mistään osasta luovuta.

Jos näiden YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN otsikoiden ymmärtämisessä on vaikeuksia, ei niitä pidetä osana KÄYTTÖEHTOJA.

Jos jokin YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN kohta ei ole lainmukainen ja/tai jos oikeuden päätöksen sen laittomuudesta on tehnyt toimivaltainen oikeus, pidetään sitä olemattomana, mutta se ei kosketa muita ehtoja, jotka pysyvät täten voimassa.

Nämä YLEISET KÄYTTÖEHDOT on tehty Ranskan lakien mukaan. Tämä sopimus on laadittu ranskaksi. Jos jokin tämän sopimuksen käännösversio on ristiriidassa ranskankielisen version kanssa, pidetään ranskankielistä versiota virallisena.


LAKIEHDOT

Tämän sivuston on julkaissut BEEMOOV.

Tietoja julkaiseva hostaaja on OVH 10 000 000 € pääomalla

RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00011, Koodi APE 6202A, Pääkonttori: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Eldarya-pelin tarinan tapahtumat ja hahmot ovat fiktiivisiä. Kaikki todellisiin henkilöihin tai tilanteisiin viittaavat tekstit ovat puhdasta sattumaa. Beemoov ei ole vastuussa yhteneväisyyksistä.


ELDARYA-SIVUSTON PALVELUJEN YLEISEHDOT

YLEISTÄ

Kuten mainittu YLEISISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA, Eldarya on virtuaalinen peli, jota voi pelata täysin ilmaiseksi. JÄSEN voi kuitenkin halutessaan päättää ostaa maanaa ja kultakolikoita edetäkseen pelissä nopeammin.

Nykyiset PALVELUJEN YLEISEHDOT on luotu erityisesti kontrolloimaan tämän vapaaehtoisen maksun käyttöä ja sitä sovelletaan JÄSENEN valinnaisesti ALUSTALLE hankkimaan maanaan ja kultakolikkoihin.

Ne on luotu seuraavien osapuolten välille:

 • BEEMOOV-yhtiö, joka on yksinkertaistettu osakeyhtiö 200 000 euron pääomalla, se on merkitty yritysrekisteriin (RCS) numerolla B 492 377 908 ja sen pääkonttori sijaitsee osoitteessa 57 Boulevard Gaston Serpette 44000 NANTES RANSKA

JA

 • KÄYTTÄJÄ

Näihin viitataan jatkossa nimityksellä "OSAPUOLET"

Tärkeää: Kaikki KREDIITTIEN hankinnat ALUSTALLA tarkoittavat automaattisesti varauksetonta nykyisten palvelujen yleisehtojen hyväksymistä.

KAPPALE 1 MÄÄRITELMÄT

 • ASIAKAS: tarkoittaa BEEMOOV-yhtiön palvelujen käyttäjää, joka takaa omaavansa Ranskan lain määrittelemät asiakkaan ominaisuudet. ASIAKAS ei siis voi olla tekemisissä kaupallisten aktiviteettien kanssa;
 • KOODI: tarkoittaa maanan ja kultakolikoiden hankinnan yhteydessä puhelimitse tai tekstiviestitse vastaanotettua numero- ja/tai kirjainsarjaa, josta ASIAKAS on yksin vastuussa;
 • TILI: tarkoittaa ALUSTAN järjestelmää, jossa JÄSENEN tuottamat tiedot on kerättynä yhteen.
 • JÄSEN: tarkoittaa kaikkia KÄYTTÄJIÄ, jotka rekisteröityvät ALUSTALLE hyödyntääkseen BEEMOOV-yhtiön tarjoamia palveluja.
 • KREDIITTI : tarkoittaa maksullisia välineitä tai laajemmin lisäominaisuuksia, joita voi hankkia maksua vastaan edistääkseen peliä.
 • ALUSTA: tarkoittaa internetsivua, jonka löytää osoitteella http://www.eldarya.fi. ALUSTAAN kuuluu kaikki JÄSENILLE tarjotut isännöidyt sivut ja web-palvelut.
 • Maana ja kultakolikot: ovat pelin virtuaalista valuutta (KREDIITTI), jota JÄSEN voi saada ilmaiseksi peruspelissä tai hankkia maksua vastaan pelin pankista.

KAPPALE 2 TARKOITUS

Nämä palvelujen yleisehdot määrittelevät osapuolten velvollisuudet maanan ja kultakolikoiden hankkimisen yhteydessä.

KAPPALE 3 PALVELUJEN YLEISEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

ASIAKKAIDEN tulisi lukea, ladata ja tulostaa nämä rekisteröitymisen yhteydessä hyväksymänsä ja myös maksutapasivulla saatavilla olevat palvelujen yleisehdot huolellisesti ennen KREDIITTIEN ostamista.

KAPPALE 4 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

ASIAKKAAN klikatessa kohtaa "Pankki", hän päättää käyttää maksullista lisämaksutapaa ostaakseen maanaa tai kultakolikoita ja sillä tavoin pelata peliä nopeammin.

Täten maanan tai kultakolikoiden ostava ASIAKAS sitoutuu maksamaan ALUSTAN määräämän maksun ja kunnioittamaan kaikkia lakeja ja säädöksiä sekä ilmoittamaan BEEMOOV-yhtiölle mahdollisista tiedoista, jotka voivat vaikuttaa näihin palvelujen yleisehtoihin.

Vastineeksi BEEMOOV sitoutuu näiden palvelujen yleisehtojen puitteissa, hyvittämään JÄSENEN/ASIAKKAAN TILIÄ maanalla tai kultakolikoilla.

KAPPALE 5 MAANAN JA KULTAKOLIKOIDEN OSTAMINEN

5.1. Hinta

ASIAKAS löytää kaikkien maanan ja kultakolikoiden hankintahinnat ALUSTALTA euroissa kaikki verot hintaan kuuluen jokaiselle maksutavalle eriteltynä kohdasta "Pankki".

Hinnat sisältävät maksuhetken mukaisen arvonlisäveron (ALV). Kaikki arvonlisäveron muutokset voivat vaikuttaa KREDIITTIEN ostohintaan siitä päivästä lähtien, kun uusi arvonlisävero on tullut voimaan.

Kaikki hinnat ovat voimassa paitsi, jos kyseessä on ilmeinen virhe. Voimassa oleva hinta on se, joka näkyy sivustolla ostohetkellä.

5.2. Ostoprosessi ja maksutavat

Klikkaamalla kohtaa "Pankki", ASIAKAS näkee kaikki saatavilla olevat maksutavat, joita voidaan käyttää maanan ja kultakolikoiden hankkimiseen rahasummaa vastaan paikallisella valuutalla.

 • Lankapuhelin: BEEMOOV-yhtiön tarjoama 24 tuntia avoinna oleva puhelinnumero näytetään ALUSTALLA, kun ASIAKKAAN maa on valittu. ASIAKAS saa koodin maksun vahvistamiseen. ASIAKKAAN on kirjoitettava KOODI omalla vastuulla sille tarkoitettuun kenttään ALUSTALLA. ASIAKKAAN TILILLE hyvitetään maksusummaa vastaava määrä maanaa tai kultakolikoita ASIAKKAAN maksutapasivulla tekemien valintojen perusteella.
 • Tekstiviesti : BEEMOOV-yhtiön tarjoama 24 tuntia avoinna oleva tekstiviestipalvelu on käytettävissä lähettämällä koodin tekstiviestillä numeroon, joka näkyy, kun ASIAKKAAN maa on valittu. Saatu KOODI on voimassa 48 tuntia ja sen voi käyttää vain kerran kirjoittamalla sen sille tarkoitettuun kenttään ALUSTALLA. ASIAKKAAN TILILLE hyvitetää maksusummaa vastaava määrä maanaa tai kultakolikoita ASIAKKAAN maksutapasivulla tekemien valintojen perusteella.
 • Pankkikortti: ASIAKAS voi suorittaa maksun käyttämällä pankkikorttia (Visa, Luottokortti, MasterCard, jne.) turvattujen maksualustojen kuten HIPAY tai PAYPAL -palvelujen kautta. Maksun jälkeen ASIAKKAAN TILILLE hyvitetää maksusummaa vastaava määrä maanaa tai kultakolikoita ASIAKKAAN maksutapasivulla tekemien valintojen perusteella.
 • Paypal-tili : ASIAKAS voi suorittaa maksun käyttämällä Paypal-tiliään Paypal-alustan kautta. Maksun jälkeen ASIAKKAAN TILILLE hyvitetää maksusummaa vastaava määrä maanaa tai kultakolikoita ASIAKKAAN maksutapasivulla tekemien valintojen perusteella.
 • HIPAY-tili: ASIAKAS voi suorittaa maksun käyttämällä HIPAY-tiliään HIPAY-alustan kautta. Maksun jälkeen ASIAKKAAN TILILLE hyvitetää maksusummaa vastaava määrä maanaa tai kultakolikoita ASIAKKAAN maksutapasivulla tekemien valintojen perusteella.
 • Paysafecard : ASIAKAS voi suorittaa maksun käyttämällä aikaisemmin hankkimaansa Paysafecard-koodia. ASIAKKAAN on kirjoitettava Paysafecard-kortista löytyvä KOODI omalla vastuulla sille tarkoitettuun kenttään ALUSTALLA. Maksun jälkeen ASIAKKAAN TILILLE hyvitetää maksusummaa vastaava määrä maanaa tai kultakolikoita ASIAKKAAN maksutapasivulla tekemien valintojen perusteella.
 • Internet +: ASIAKAS suorittaa turvatun maksun ALLOPASS-alustalla ja saa KOODIN sähköpostitise, osoitteeseen jonka hän on ilmoittanut omalla vastuulla. KOODI on syötettävä omalla vastuulla sille tarkoitettuun kenttään ALUSTALLA. Maksun jälkeen ASIAKKAAN TILILLE hyvitetää maksusummaa vastaava määrä maanaa tai kultakolikoita ASIAKKAAN maksutapasivulla tekemien valintojen perusteella.
 • Ticket Surf / Ticket Premium : Valittuaan haluamansa määrän maanaa tai kultakolikoita, ASIAKAS voi suorittaa maksun käyttäen aiemmin hankkimiaan Ticket Surf/Premium krediittejä. Maksun jälkeen ASIAKKAAN TILILLE hyvitetää maksusummaa vastaava määrä maanaa tai kultakolikoita ASIAKKAAN maksutapasivulla tekemien valintojen perusteella.

KAPPALE 6 VASTUU

BEEMOOV ei hallinnoi sivuja, jotka on epäsuorasti liitetty ALUSTAAN. Tämän johdosta yhtiö ei ole vastuussa niissä julkaistusta sisällöstä. Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin ovat näkyvillä vain informointimielessä eikä niiden sisältöä voida taata.

HUOMIOITTEHAN, ETTÄ HIPAY- JA PAYPAL-MAKSUTAVOILLA ON OMAT KÄYTTÖEHTONSA, JOTKA ASIAKKAAN ON HYVÄKSYTTÄVÄ NE LUETTUAAN.

KAPPALE 7 PERUUTUSOIKEUS

ASIAKKAALLA on yleisesti 14 päivän peruutusoikeus, joka lasketaan osto- ja maksuhetkestä.

Hankintakoodin artiklan L. 121-20-2 mukaan ASIAKAS ei voi käyttää peruutusoikeuttaan, jos asiakkaan valtuutuksella hankitut palvelut tai tuotteet on käytetty.

Toisin sanoen ASIAKAS ei voi käyttää peruutusoikeuttaan käytettyään ostamaansa maanaa ja/tai kultakolikoita ALUSTALLA.

Hyödyntääkseen peruutusoikeuttaan, ASIAKKAAN on ilmoitettava päätöksestään selkeällä viestillä osoitteeseen support@beemoov.com

KAPPALE 8 PALVELUJEN YLEISEHTOJEN MUUTTAMINEN

Näitä palvelujen käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin ALUSTAN "Pankissa" tehtyihin ostoihin silloin, kun se on saatavilla verkossa.

Nykyisiin palvelujen käyttöehtoihin on merkitty muokkauspäivämäärä ja BEEMOOV voi muokata niitä koska tahansa. Sovellettavat palvelujen käyttöehdot ovat ne, jotka ovat voimassa ostohetkellä.

Palvelujen käyttöehtoihin tehdyt muutoksia ei sovelleta jo tehtyihin ostoihin.

KAPPALE 9 YLEISET SÄÄNNÖT

Nämä palvelujen yleisehdot ASIAKKAAN ja BEEMOOVIN välillä on laadittu Ranskan lakien mukaan.

Oikeuskäsittelyissä sovelletaan Ranskan lakeja.